نظریات و انتقادات


درTransfer Galaxy ، ما از نظریات شما برای ارزیابی خدمات خود قدردانی می کنیم.

بعضی اوقات کارها اشتباه می شوند و ما واقعاً از اینکه شما ارتباط برقرار می کنید قدردانی می کنیم تا بتوانیم آنرا درست کنیم.

مرحله 1. با تیم خدمات مشتریان تلفنی تماس بگیرید و یا از طریق ایمیل به آدرس support@transfergalaxy.com به ما ایمیل بفرستید.

عموما می توانیم مسائل را درهمان لحظه درست کنیم یا خیلی سریع پاسخ خواهیم داد. بعضی اوقات ما باید در مورد چگونگی بهترین کمک به شما تحقیق میکنیم و در طول 15 روز کاری با شما تماس خواهیم گرفت. در صورت تمایل می توانید پاسخ کتبی از ما دریافت کنید.

مرحله 2. اگر از جواب یا راه حل ارائه شده توسط تیم خدمات مشتریان ناراضی هستید یا می خواهید نظر خویش را رسمی بدهید یا شکایت کنید ، این فرم را پر کنید.

همچنین می توانید شکایت خویش را به افسر شکایات ، خالد قاسم Osmundgatan 12 ، 703 83 Örebro ، بنویسید.

مرحله 3. اگر از مراحل 1 و 2 راضی نیستید ، می توانید شکایتی را به شورای ملی اختلافات مصرف کننده یا دادگاه عمومی ارائه دهید.

مشتریان در سویدن می توانند با Konsumenternas Bank- och Finansbyrå یا خدمات مشاوره مصرف کننده محلی خود تماس بگیرند.

مشتریان خارج از سویدن همچنین می توانند با سازمان شکایات کشور خود به تماس شوند.