TransferGalaxy در مورد

در ترانسفرگلکسی ، ما تلاش می کنیم جهان را کمی عادلانه تر کنیم. هر بار یک قدم. ما پرداخت های بین المللی را با هزینه های ارزان تر، مطمين تر و دقیق تر انجام می دهیم. این همه از سرخوردگی در صف ویسترن یونین آغاز شد. صف زیاد بود، هزینه ها زیاد بود و انعطاف پذیری وجود نداشت. یک گروه از دوستان شکایت کردند. بعضی از مردم مشکلات زیادی دارند دیگران سعی می کنند راه حل ها را پیدا کنند. دوستان یک فرصت دیدند، و به زودی پس از آن ترانسفرگلکسی متولد شد. ما از تکنولوژی برای حل مشکلات استفاده می کنیم. با کمک فن آوری، می توانیم در عرض چند ثانیه پولهای خود را به طرف دیگر دنیا انتقال دهیم. راست به کیف پول تلفن همراه از استکهلم به موگادیشو. از لندن تا آکرا از برلین به بیروت مهم نیست کجا در جهان هستی ما در حال انجام وجوه نقدی می باشیم. برای مهاجران توسط مهاجران

داستان ما

ما معتقدیم که ارسال پول به خارج از کشور باید به همان اندازه ساده است که به صورت ملی ارسال شود. ما هر روز برای رسیدن به این هدف تلاش می کنیم. این داستان ما است

 1. TransferGalaxy آغاز

  بنیاد گزاران خسته شده بودند ایستاد شده در قطار ویسترن یونین و فکر کردن ارسال پول دیجیتالی هم را ایجاد کردندTransferGalaxyشده میتواند به همین منظور شرکت انتقال پول

  2014
 2. بنیاد سازی

  را توسعه دادند TransferGalaxy با به خرچ دادن شب ها و روز ها بنیاد گزاران

  2015
 3. راه اندازی و ستایش

  خدمات خود را شروع و دفعتا توجه همه را به خود جلب کردTransferGalaxy 2016 Business Challenge Gala و جایزه بهترین شرکت را اخذ کرد از طرف

  2016
 4. توسعه و گسترش

  با موفقیت، بنیانگذاران در نهایت امکان شروع به کار تمام وقت را فراهم می کنند. در ماه می 2017، این شرکت به موسسه پرداخت مجاز تبدیل می شود

  2017
 5. رشد سرمایه

  چهار سال بعد از ایجاد این شرکت اعلام کرد که مبلغ ۳.۷ ملیون دالر سرمایه از کمپنی های دریافت کرده اند VC firms BackingMinds and Alfvén & Didrikson

  2018