16 صفر, 1438

بهترین شرکت سال 2016 TransferGalaxy

ما فراتر از خوشحالیم! ما می خواهیم از بزنس چلینج برای جایزه و به همه کسانی که از طریق این سفر دشوار از ما حمایت کردند سپاسگزاریم.

Link:

http://www.businesschallenge.se/

 

BC 2016