3 محرّم, 1439

در آخرین شماره مجله کسب و کار سوئدی "Bra Affärer"

لینک به مقاله

http://issuu.com/smaforetagarna/docs/46028_bra_affarer_4-2017?e=7112344%2F53412040

مقاله به زبان سویدن است

 

Bild1