8 رمضان, 1438

سرمایه اضافی را افزایش می دهد TransferGalaxy

لینک به مقاله

http://digital.di.se/artikel/transfer-galaxy-fyller-pa-kassan-och-siktar-pa-europa

مقاله به زبان سویدن است

 

 

Big Original