12 جمادى الثاني, 1438

TransferGalaxy برنده "نوآوری سال" در Orebrogalan 2017

ما فراتر از خوشحالیم! ما از اوریبرو گالن برای جایزه و همه کسانی که از ما حمایت می کنند سپاسگزاریم.

Link:

http://orebrogalan.se/start/vinnare-orebrogalan-2017/

 

 

Transfer Galaxy1