13 ذو الحجّة, 1438

TransferGalaxy برنده "Best FinTech Startup 2017" در جوایز راه اندازی Nordic

ما فراتر از خوشحالیم! ما می خواهیم از جوایز راه اندازی ناردک برای جایزه و به همه شما که از طریق این سفر دشوار از ما حمایت کردید، قدردانی کنیم.

Link:

http://nordic.businessinsider.com/these-14-swedish-startups-were-recognized-as-the-hottest-ones-of-2017-2017-9/

 

TG Nordic Startup Awards