Heshiiska & Shuruudaha

Taariikhaysan: 07 Dec 2017, Orebro, Sweden

Website-kani ("Site-ka") waxaa kuu soo bandgigay adeega xawaaladda lacagta online-ka ah ee (”TRANFERGALAXY AB”,"TGAB". Heshiiskan soo socda ("Heshiiska") ayaa faahfaahinaya sidaad u isticmaali karto Site-kan iyo adeegyada ("Adeegyada") ku dhex jira. 'Site-ka', Qeexida heshiiskan waxaa ka mid ah habadeega(yada) ka heli kartid internet-ka/web-ka, telefoonada gacanta, telefoonada gacanta ee casrigaa, Ey-baadyada, ama farsamadii kasta oo kale oo kuu ogolaanaya isticlaamka adeegan, wixii imika ama mustaqbalka jiraba.

Ereyeda heshiiskan oo dhan lagu isticmaali doono ee ah "TRANSFERGALAXY (TGAB)", “anaga” “innaga” “kaayaga” waxay si wada jir ah tixraac u noqon TRANSFERGALAXY AB, shaqaalaheeda, la taliyaasheeda, agaasimayaasheeda, xulufadeeda, adeeg-bixiyaasheeda iyo wakiiladeeda. TRANSFERGALAXY AB waa shirkad ku diiwaan gashan lambarka 556978-4464 ee Iswidhen, xafiiska u diiwaan gashan ku yaalo Poesigatan 19 J 703 71, Örebro, Iswidhen.

Ereyada “Adiga” iyo “kaaga” waxaa lagu tilmaamayaa isticlaamalaha adeega, ama ha ahaado dirre, qaatey ama soo booqde website-kayaga.

Isticmaalka website-kan iyo adeegyadayada ayaad ku aqbashay oo ogolaatay shuruudaha soo socda, haddii kale, fadlan ha isticmaalin Site-kan.

1. QEEXID

Shuruudahan ereyda ku jira ee hoos ku yaal waxay yeelan donaan macne(yaasha) soo socda. 

"Adeega dirida" macneheedu waa ujeeddada fulinta xiriir ganacsi oo loo maro in la kala wareejiyo lacag caddaan ah (kaash) oo ka socda dire kuna socda qaate.

"Kala wareejinta lacagaha" macneheedu waa kala wareejinta lacagta caddaanka ah (kaash) oo ka billabmata dire u wareejinaya qaate kadib lacgta qaata.

"Dire" macneheedu waa qof loo ansixiyey in uu macaamil u noqdo TransferGalaxy AB (TGAB) oo billaba, ansixiya iyo bixiya lacata la kala wareejinayo oo ku socota qaate.

"Qaate" macneheedu waa qof loogu talagalay ama loo qoondeeyey in uu qaato lacagta caddaanka ah (kaash) ee la kala wareejinayo.

"Codsiga bixinta lacagta" macnaheedu waa tilmaamad walba oo dire ama qaate ku sameeyo TGAB oo ku saabsan habka xiriirka ganacsi ee loo bixiindoona lacagta.

"Liiska qiimaha" macneheedu waa liiska qiimaha TGAB ee wakhtigan taagan oo had iyo jeer laga heli karo website-ka TGAB.

"Shuruudaha badeecada" macneheedu waa shuruudaha jira ee u khuseeya lacag bixin gaar ah.

2. QAYBAHA

Shuruudahan waxay dabaqayaan xirirka ganacsiga ee bixinta lacagta oo lagu sameeyo howlgalka adeega dirida TGAB.

3. OGEYSIISYO IYO LUUQAD

Shuruudaha iyo warbixinta heshiiska waxa lagu soo bandihigi doonaa af-ingriisi. Xiitaa xiriirka u dhexeeya TGAB  iyo macaamiisheeda wuxuu ku noqon af-ingriisi. Macaamilku xaq kuma laha keligii isaga oo u ogolaan TGAB muddada heshiiska ku koobanyahay in uu badalo habka la iskula xiriiro, waxa looga jeedaa haduu isbadalo habka xiriirka ee u dhexeeya Macaamilka iyo TGAB. TGAB warbixiinta waxay ku casriyeyn doontaa diwaankeeda rasmiga ah. Macaamilku waa in uu si daddag ah ula soo xiriiro TGAB hadii ay shuruudahan khuseeyaan.

1. Haddii uu macaamilku leeyahay ciwaanka shisheeye ah ama ciwaanku mid sir ah yahay iyo hadii isbedelo ku dhaco ciwaanka.

2. Haddii macaamilku guuro oo uu sharciga cashuurtiisu isbeddelo; iyo

3. Macagaca u sharciyeysan isbeddelo

Haddii uu macaamilku daganyahay meel Iswidhen ka baxsan oo uu hoos tago sharci cahsureed oo ka duwan, macaamilku waa in uu TGAB u soo diro lambarkiisa/keeda aqoonsiga cashuurta ee shisheeye. Soo diridaasi kor laga hadlayaa waa inay noqoto mid qoraal ah.

Haddi TGAB fariin u dirtay macaamilka oo warqad ayidaad ah ama warqad caadi ah oo loo diro ciwaanka uu sheegtey codsaduhu ama mid ay si kasta oo kale ku heleen TGAB, Warqadaas waxa loo qaadan inay gaartay macaamilka ugu dambeystii todoba maalmood markay ka soo wareegto xilligii la diray. Farriimaha lagu diro fags, internet ama qalab kale oo elektaroonigga ah, waxa loo qaadan inay macaamilka gaartay isla markii la diray.

Farriimaha ka socda macaamilka oo ku socda TGAB waa in laagu diro TGAB sidii warbixinta dhusha ee ku qorran qodobka kowaad, hadii aaney shirkadu ka dalban in qoraalka loogu soo dri ciwaan kale. Farriimaha ka socda macaamilka oo ku socda TGAB oo si kale oo warqad-ahaan ahayn loogu soo diro waxaa la ogolaan hadii shirkadu horre ama jawaabta ku ogolaato.
TGAB waxay go'aansanaysaa xaqa iyad oo aan ogeysiin macaamilka si degdeg u hirgelin karto isbedelka ku saleysan talaalbooyinka waxqabadka amaanka. Macaamilku xaq uma laha in loo magdhabo wixii khasaare ka soo gaadha marxaaladha kor ku qoran. TGAB waxay xaq u leedahay in ay duubto ama si walba oo kale diwaangaliso xiriirka macaamilka iyo TGAB u dhexeeya.

Macaamilku inta uu ku jiro mudadda heshiiska u dhexeeya TGAB, xaq ayuu kuleeyahay hadii uu codsado in uu helo shuruudaha heshiiska iyo warbixinta khuseeysa cutubka 4:aad, qodobka 10:aad ee xeerka adeegyada lacag bixidda. Marxaaladaha kale ama hadii uu Macaamilku codsi gaar ah leeyahay shuruudaha e-mayl ayaa loogu soo diri sida kurr loo qoray. TGAB waxay xaq u leedahay in ay kharash ku dalaco gacanqabadka howsha oo liis qiimo loo raacayo hadii macaamilku codsiyado macluumaad dheeraad ah oo ka sii badnaada warbixinta ku jirta qoraalka xeerka adeegyada lacag bixidda.

4. MASUULIYADA SAARAN MACAAMILKA EE KHUSEEYA ADEEGA DIRIDA

Macaamilka waxa saaran inuu raaco shuuradaha TGAB ee khuseeya wakhtiyada iyo ku dhaqanka xeerarka iyo tilmaamooyinka khaas ahaan lagu siiyo adeega dirid gaar loo sameeyo. Shuruudaha guud ee shirkadu had iyo jeer wey ka dhex jiraan shirkada iyo macaamilka markii la isticmaalayo adeegyada dirida ee shirkada. Sida loo fullin karo codisga bixinta lacagta waa in uu macaamilku keeno macluumaadka khuseeya shuruudaha badeecada ama waa in uu raaco tilmaamooyinka TGAB u gudbiso markuu soo gudbinayo codsiga bixinta lacagta. Si kastaba, caadi ahaan macaamilku waa khasab in uu soo gubiyo macluumaadka khuseeya goobta qaataha lacagta ama macluumaadkii u suurtagalinaya in uu qaatuhu garto iyo qaato lacagta la soo direy ee kaashka ah.

5. OGOLAASHADA  KALA WAREEJINTA LACAGTA

Si loo helo ogolaashada lagu fuliyo kala wareejinta lacagta lagu wareejinayo ama laga wareejinayo koonto oo loo marayo buuga internetka TGAB waxaa loo baahanyahay dokomenti gaar ah in la buuxiyo ama ay si kale u heshiiyaan TGAB iyo macaamilku. Sidaas darteed macaamilku waa in uu cadeeyo aqoonsigiisa inta aanay TGAB kala wareejinta lacagta u fulin. Agolaashooyinka kala wareejinta lacagta ee si kale oo dalbado waa in ogolaaashada loo maro sida uu fasirayo shuruudaha badeecada ee khuseysa adeega dirida marka codsiga bixinta lacagta la soo buuxinayo ama sidii kale ee ay sheegto TGAB ee khyseeya sida lagu fulinkaro adeega dirida.

 

6. KA-NOQOSHADAADA KALA WAREEJINTA LACAGTA

Marka ay TGAB fariiin ku hubsato in ay lacagta khuseysa codsiga bixinta soo gaartay, macaamilku dib ula ma noqon karo codsiga bixinta lacagta ee lagu kala wareejinayo lacagta.

7. WAKHTIGA QAABILIDDA CODSIGA BIXINTA LACAGTA, WAKHTIGA FULINTA IYO DIB U DHICIDDA

Marka uu macaamilku ku soo gudbiyo buuga internetka ee TGAB codsigiisa bixinta lacagta waa in loo qaato in ay TGAB heshey codsiga bixinta lacagta isla marka ay TGAB hesho ogolaasada, sida uu qodobka 5:aad fasirayo ama xiliga ka dambeeya ee ay TGAB macaamilka wargaliso in ay heshey ogolaashada. Hadii wakhtiga la soo gubiyo codsiga uu yahay maalin fasax u ah TGAB waa in loo qaato in uu codsiga bixinta lacagtu soo galay maalinta la shaqeyndoono ee ku xigta.

Hadii maclumaad kale laga helin qeybta shuruudaha badeecada, TGAB waxay fullin whakhti koobid ah ilaa 4:30 galabnimo maalin walba oo la shaqeynayo taas oo macneheedu tahay codsiga bixinta lacagta ee la soo diro xiligii ka dambeeya 4:30 galabnimo waxa loo qaadan in uu soo galay maalinta kale ee la shaqeyndoono ee ku xigta.

Waqtiga ugu badan ee lagu fulinyo codsiga bixinta lacagta ee soo gaartay TGAB sida dusha lagu fasiray, oo loo jeedo in lacagtii loo diray koontada lagu diri doono ee qaatuhu leeyahay waa ugu dambayntii maalinta kale ee la shaqeyndoono ee ku xigta.

8. XAQMARINTA MACAAMIILKA

Macaamilku wuu xaq ku leeyahay xaqmarin wixii kharash ee ka soo gaara kala wareejin lacag ee lagu guuldaraysto ama kala wareejin lacag ee la dhameystiri kari waayo; Laakin waa hadii ay noqoto in uu qaladku ka yimid halka TGAB.

Macaamilku waa in uu cadeyn karro shuruudaha fullinaya xaqmarinta mark ay TGAB weydiiso.

Xaqqa lacag celintu ma khyseeyo markii uu qiimaha lacagtu ku yaraado isbedelka heerka sarrifka lacagta dartii iyo sarrifkii labada dhinac hor u wada ogolaadeen in ay isticmaalaan.

sheegasho lacag celin khseeysa kala wareejin lacag la ansixiyey waa in la soo gudiyo toddoba (7) maalmood ka bilaabmeysa maalinta tirrada laga saarey koontada. TGAB markay soo gaarto sheegashada celinta lacagta waa in ay toban (10) maalmood oo maalimo la shaqeyno ah gudohood qimihii oo dhan wada celiso ama keento sabaaha ay ku diidey celinta lacagta oo ay soo raaciso fafaahin ku saabsan mashii kale ee uu macaamilku ula tagi karoo arinta.

9. WAAJIBKA MACAAMIISHA EE OGAYSIISKA DIRIDDA LACAGTA EE QALDAN AMA LA OGGOLEYN

Macaamlku waa in uu si dagdag ah u gali karo oo u heli karo fursad uu ku baadhi karo macluumaadkii khuseysa diriida lacagta oo mar walba la rabo in ay diyaar u noqoto maclumaadka isaga oo ka gali kari kaydista maclumaadka koonta TGAB ama cadeynta loo diro mar oo lacag laga diiro. Hadii uu Macaamilku dafirro in uu ogolaaday kala diriid lacag oo la fuliyey, ama uu sheegto in aan kala diriird lacag si sax ah loo sameyn, marka TGAB codsado uu waa in uu macaamilku la shaqeeyo TGAB si loo baadho wixii uu macaamilku sheeganayo ee ah lacag la diray oo aan la ogolaan.

Macaamilku waa in u si dagdag ah marka uu ugaado dirid la diiday ama si qalad ah u dhacday, la xiriiro TGAB oo soo diro cabasho uu ku codsanayo in la saxo ugu dambeystii sadex iyo toban (13) bilood kadib marka lacaga la goostay. Hadii la dhaafo xiliga taariikhda ee cabashado lagu soo cereysan karo macaamilku ma sheegan karo in ay TGAB wax masuul ah saaranyahay wixii qalad ah oo sidaas darteed maclumaadka ayaa ka masuul ah wixii qalad ah ee dhaca ee qiimaha dhan ku bixiyey. Macaamilka ayaa ka masuul ah markoo cabasho soo gubinayo in uu keeno wixii maclumaad ah ee TGAB u baahantay in ay ku baarto arinta. Marka uu macaamil soo gubinayo cabasho ku saabsan in laga dirray lacag uu ogoleyn, waa in la soo raaciyo oo TGAB loo soo diro ashkato boolis la buuxiyey.

 

10. MASUULIYADA SHIRKADAHA EE FULINTA CODSIGA BIXINTA LACAGTA

Macaamilka ayaa ka masull ah in uu soo gudbiyo macluumaad saxsan oo dhameystiran ee khuseeya codsiga bixinta lacagta.

TGAB waxay ka masuul tahay in macluumaadka la gaariisyo qaataha lacagta iyo in qiimaha la kala wareeinayo uu helo si uu u qaato.

Hadii shuruudaha kalmada kowaad la fulliyo oo qeli qiimihii weli loo wareejin goobta qaataha ama bixintii kala wareejinta lacagta si kale oo dhameystirneny lugu fuliyo oo macaamilku soo gudbiyo cabasho sida uu fasirayo qodobka 17:aad, TGAB waa in ay si sax ah iyada oo aan ka hakan u celiso qimihii lacagtii la direy ee qaldamay, iyo wargeliso macaamilka in diriddii lacagtu aaney dhameystrimin oo hadii ay suurta gal tahay loo sharaxo sabbabta.

Hadii macaamilku macluumaad qaldan soo gudbiyo (tusaale: macluumaad qaldan oo khuseeya qaataha)  TGAB wax masul ah ma saarna. Xiligaas oo kale hadii uu codsado macaamilku waa in ay TGAB ka qaado talaabooyinka surtagal ah ee lagu soo heli karoo ee loo celin karo lacagtii, adeegan waa in ay ku dalacadu ajuuro ku saabsan howsha oo la socota liiska qiimaha.

TGAB waa in ay ka shubto lacagta akoontada macaamilka isla markii ay soo gaarto lacagtu. Inta aan kala wareejinta lacagta la sameyn waa in wixii ajuuro ah ee lagu fasiray heshiiska iyo liiska qiimaha waa in laga dalaco. Macaamilku wuu xaq ku leeyahay xaalmarin hadii kharash ka soo gaaro qaldaadka fullinta wareejinta lacagta ama kuwa aan ee macaamilku masuul ka ahayn.

11. BEDDELKA SHURUUDAHA IYO XADKA ADEEGYADA BIXINTA LACAGTA

TGAB waxay wargelinta khuseysa bedelka ku dhaca heshiska iyo wixii macluumaad kale ah ku soo bandigtaa cutubka 4:aad qodobka 10:aad.

Sharciga adeegyada bixinta lacagta ugu yaraan laba (2) bilood ka hor intaanuu xirgelin

Macaamilka waxaa loo arkaa in uu ogolaaday wixii isbeled ah ee ku soo biira ilaa inta uu macaamilku ka hor taariikhda uu isbeledku hirgalayo, wargeliyo TGAB inuu isagu/iyadu ogoleyn isbedelkaas. Macaamilka xaq ayuu ku leeyahay inuu Markiiba si lacag la'aan ka baxo heshiiska ka hor taariikhda uu isbeledku hirgalayo.

Isbedelka heerarka sarrifka waa la hirgelin, si kastaba ha ahaatee, isla markiiba iyo iyada oo aan la ogeysiin macaamilka.

TGAB wwaxay xaq ku leedahay in la bedasho iyo cusboonaysiiso adeegyada bixinta lacagta ee ay soo bandhito TGAB waqti kastaba. Macluumaadka la cusboonaysiiyo waxaa laga heli karaa TGAB dukaamadeeda ama website-keeda.

12. KA BIXIDDA HESHIISKA IYO SHURUUDAHA

Heshiiska wuu hirgeli sida ay shuruudaha badeecada u fasirayaan isla marka kullan dhaco oo wuu sii jiri doonaa illa intii wax kale lagu fasiro shuruudaha badeecada. Marka uu heshiiskii lagu jirey dhaco oo ay keento in heshiiskaa laga noqodo ama sababo kale, xaq laguma lahaa in adeega diriida lacagta la isticmaalo oo waa laga joojin dirrid cusub. Macaamilku wuxuu xilli kasta xaq kul leeyahay in uu ka noqdo heshhiska. Ka noqashadaas waa in loo sameeyo si qoraal ah oo loo diro TGAB sida uu cutubka 2 ee dhusa fasirayo.

TGAB waxay xaq kul leedahay in ay si qoraal ah ka baxdo heshiiska oo ugu yaristii laba (2) bilooad ka kar sii ogeysiisey.

TGAB wey ka noqon karta heshiiska si dagdag ah hadii macaamilku sameeyo wax jabin kara heshiiska / jabin kara shuruudaha ku saabsan adeega bixinta lacagta. TGAB waxay xitaa si dagdag ah ka noqon karta heshiiska hadii uu macaamilku geeriyoodo, dhaqaacle ahaan qofku kaco ama wakiil yeesho sida uu fasirayo cutubka 11:aad qodobka 7:aad ee xeerka waalidka (1949: 381). 

 

 

13. WAREEJIN HESHIIS

TGAB xaq ayey ku leedahay in ay heshiiska qeybihiisa oo dhan wareejin karto xiliga heshiiska gudihiisa lagu jiro. Waxa kale ee ay TGAB xaq ku leedahay in ay u gudbiso qandaraaslayaal si ay howlhedeeda fulliso. Macaamiilku xaq kuma laha in uu wareejiyo heshiiska uu galay inta lagu jiro heshiiska.

14. QIIMAHA, CASHUURAHA, UJRADA IYO KHARASHKA

Wixii faafaahin ah ee ku saabsan heerka sarifka iyo ujrada fadlan kala soco liiska qiimaha. Waxa ku soo biiri kara wixii kale ee cashuur iyo kharash ah ee khuseynin TGAB.

15. XADIDAADDA MAS'UULIYADDA (FORCE MAJEURE)

Marka la fulinayo adeegyada bixinta lacag waa in aan TGAB masuuliyada laga saarin TGAB wixii khalad aan caadi ahayn ama aan la saadaalin karin oo TGAB kontrooli karin ama wixii Cawaaqibteedu aanay suurtagl u ahayn in ay TGAB wax ka qabbtaan si walba oo ay u dadaalaan. Mas'uuliyadda hirgelinta adeega dirida lacagta ee cutubkan khuseeyo lama dhaqan gelinayo marka ay TGAB ama shaqaale ay kiraystay TGAB sida waafaqsan sharciga Iswidhen ama ururka xuquuqda shaqaalaha Iswidhen.

16. WAXA WAAFAQSAN XEERKA MACLUUMAADKA SHAQSIGA (PUL)

TGAB macluumaadka shaqsiyeed ee ay ururiso marka lala xidhiidha ee codsiga/gelista heshiisyada ama wixii kasta ee diiwaan gala ee waafaqsan maamulka heshiiska iyo codsiyada heshiiska ka hor ama ka dib la sameeyey. Macluumaadkaan shaqsiyeed waxaa ku jira xitaa waxa ku jira wixii xiriir ah ee ka dhex dhaca macaamilka iyo TGAB ( tusaale: qoraalki ku saabsan wixii su’aal ama cabasho ah) iyo macluumaadka ku saabsan wakiilka macaamilka iyo sida heshhiska lo dhamaystiray. Si ay TGAB u yeelato diiwaan fiican oo macluumaadka macaamisha ku saabsan waxa dhici karta in ay macluumaad shaqsiyeed ka soo ururiso diwaan gaar ah ama diwaanka dadweynaha, tusaale hadii adreyska macluumaadka laga soo qaato diwaanka dadweynaha qarranka SPAR. Ujeedada ay TGAB ku ururiso macluumaad shaqsiyeed waa si ay u hubsan karto macluumaad shaqsiga marka arrin laga go’aag gaarayo tusaale loo fulanyo diriida lacagta ama la fulinayo wixii heshiisku sabbabay.

Keydista macluumaadka waxa kale ee TGAB ku fashaa waa si ay u fuliyaan waajibka xeerku saaray. Macluumaad shaqsiyeed waxa kale lagu falaa arimaha ku saabsan suuqgalin iyo baadhitaanka macaamiisha oo asaasi u ah suuqgalin, habka huromarinta ganacsiga, tirrokoobka iyo qiyaasidda khasaaraha iman kara. Macluumaad shaqsiyeed hadii uu macaamiilku ka mamnuucin TGAB in ay u isticmaali karito xayeysiiska, waxa loo isicmaali kara xayeysiiska iyo soo jiidinta tooska ah ee ku socata macluumaadka kala duwan. Keydista macluumaad shaqsiyeed wuxuu isaga oo hoosgalaya xeerarka asturnaata ay TGAB gudaha midowga Urub (EU) ama is kaashiga dhaqaalaha Urub (EEA) ku shaqeyn kartaa oo shirkadaha ay la shaqeyso TGAB la qeybsan kartaa macluumaadka si ay fulin karaan adeegyada.

Waxaa xita jirta waajib sharicgu ku waajibinayo TGAB in ay soo gudbiso macluumaad shaqsiyeed, marka ay ku socoto FSA.

Markay TGAB fullineyso xawilaad lacag caalami ah, waxay fursad u leedahay in ay ka hubsato oo la beegto liisaska quneqabateynta oo uu sharcigu ku qasbayo in ay TGAB si wixii la dirrayo loo fuliyo si sax ah. Macaamilku hadii uu codsado in uu heli macluumaadka khuseeya isaga ee TGAB ka hayso wuu heli karaa hadii uu qoraal uu sexeeay u soo diro TGAB.

Codsigaas waa in loo diro TransferGalaxy AB, macluumaad shaqsiyeed, Poesigatan 19 J 703 71, Örebro, Iswidhen.

Macaamilku xitaa adreeyska ayuu u soo diri karaa wixii uu ku diidayo in loo isticmaalo xayeyssis ahaan ama macluumaadka uu saxayu ama dhameystirayo.

17. CABASHO

Hadii uu macaamiilku cabasho ka qoro  adeega dirida ama adeeg kale oo kad mid ah kuwa TGAB oo aqbali waayey goaanka TGAB ee ku saabsan cabashada, Macaamilku wuxuu warqad u diri karaa qofka shaqsiga ah ee howlaha cabashada ka mas’uul ah ee adreeeska TransferGalaxy AB (TGAB), Klagomål (cabashada), Poesigatan 19 J 703 71, Örebro, qofkaas ayaa arinta baadhitaan ku samayn oo jowaab qoraal ah ku jawaabi doona.


Hadii baadhitaanka cabashada macaamiilku xitaa xiriirka uu la xiriiray maamulaha cabashada uu ku qanci waayo xallka, macaamilku wuxuu la xiriiri karaa Guddiga guud ee macaamiisha ee Iswidhen (ARN). ARN waxay si u madaxbanaan oo bilaash ah u baartaa dacwadda qofka shaqsiyeed ka qabo dhanka ganacsiga oo ah cabashooyinka  ama ogeysiiska xiliyada kooban ee ganaxsatadu u sameyso macaamiisha iyo ogeysiiskood waqtiyada ka siiso. Faahfaahin dheeraad ah iyo foomamka la buuxsadu waxaad ka helay www.arn.se

18. AWOOD IYO KHUSEYN SHARCI

Shurudahan iyo heshiiskan guud waxay hoos maraan sharciga Iswidhen. Hadii arrmin sharci ah soo oogto Transfer the Galaxy AB khilaafka waa in lagu xalliyo maxkamadaha Iswidhen.