1
2
3

Qor faahfaahintaada

Qor faahfaahintaada

Sharax ujeedada koontada

Hadii aad ku dhufato "SAMEYSO AKOON", waxad aqbalaysa Heshiiska iyo shuruudaha Transfer Galaxy iyo Nidaamka asturnaanta.