Sidey u shaqayso

Dooro dalka aad rabtid in aad lacag u dirto iyo qiimaha aad rabto inaad dirto.
Waxaad shaashada si muujisan uga  arkidontaa qiimaha kharashka iyo sarifka.

Waxaad dooran kartaa qofka aad u dirayso ama qof hore ku jiray kaydka adiga oo maclumaadkooda aasaasiga qorra, oo ka mid yahay magaca, adreeyska, telefoonka, wadanka.

Waxaad ku bixinaysaa kaarka bangiga adiga iyo qofka loo dirayo waxaad heleysaan ogeysiin miisayg ah ama E-meyl la iidinku soo dirayo marka ay lacagtu gaarto qofka lo diray. 

LIKE OUR
FACEBOOK PAGE

Watch our working activities