Online penningöverföring - Skicka pengar till dina nära och kära | Feedback och klagomål | Transfer Galaxy

Feedback och klagomål

 

På Transfer Galaxy värdesätter vi våra kunders åsikter eftersom vi alltid strävar efter att utveckla våra tjänster. Vi vill gärna veta vad du tycker och uppskattar feedback om hur du upplever vår tjänst. Om du känner dig missnöjd, eller om du tycker att något inte har gått rätt till, ber vi dig kontakta oss så att vi kan förbättra vår tjänst. 

 

Om du har ett klagomål kan du kontakta vår kundsupport. Lokala telefonnummer och kontaktformulär finns här. Vi gör allt vi kan för att hjälpa dig och se till att göra rätt för oss om något har gått fel och i de flesta fall kommer vår kundsupport kunna hjälpa dig med en gång. 

Ibland behöver vi utreda ditt ärende ytterligare för att se hur vi bäst kan hjälpa dig men vi återkommer alltid inom 15 arbetsdagar. Om du önskar kan du få ett skriftligt svar.  

Om du är missnöjd med lösningen eller det beslut vi har tagit kan du skriva till Klagomålsansvarig eller lämna in en begäran här för att få ditt ärende överprövat. Ju mer detaljerat och tydligt du beskriver ditt ärende, ju större är sannolikheten att vi snabbt kan lösa ditt ärende. 

 

Om du önskar skriva till vår Klagomålsansvarig, är adressen följande: 

TransferGalaxy AB

Attn. Klagomålsansvarig, Khalid Qassim

Osmundgatan 12

703 83 Örebro

 

Transfer Galaxy strävar efter att lösa alla klagomål. Men om du inte är nöjd med hur vi löst ditt klagomål kan du få saken prövad av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol.

Du kan även få råd och vägledning om hur du kan ta ditt klagomål vidare från Konsumenternas Bank- och Finansbyrå  samt genom den kommunala konsumentvägledningen.