Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Transfer Galaxy använder och skyddar all information som Transfer Galaxy har om dig när du använder vår webbplats eller mobilapplikationer eller på annat sätt tillhandahåller dina personuppgifter till oss.

Transfer Galaxy har åtagit sig att se till att din integritet skyddas. Om vi ber dig att lämna vissa uppgifter genom vilka du kan identifieras när du använder Tjänsten (enligt definition nedan) kan du vara säker på att de bara kommer att användas i enlighet med denna integritetspolicy.

Transfer Galaxy kan ändra denna policy från tid till annan genom att uppdatera denna sida. Du bör därför kontrollera denna sida då och då för att se till att du är nöjd med eventuella ändringar.

1.     Vem är Transfer Galaxy?

Transfer Galaxy är en digital penningöverföringstjänst som möjliggör för kunder att skicka pengar till nära och kära från en dator, surfplatta eller smarttelefon (“Tjänsten”).

I denna integritetspolicy hänvisar termerna "vi", "oss", "vår" och "Transfer Galaxy" till Transfer Galaxy AB, ett svenskt aktiebolag med registreringsnummer 556978-4464 och med säte på Osmundgatan 12, 703 83 Örebro, Sverige.

Enligt EU:s dataskyddsförordnings terminologi är Transfer Galaxy "personuppgiftsansvarig" av dina personuppgifter och du, vår kund, är en "registrerad". Det betyder att Transfer Galaxy bestämmer för vilka ändamål dina personuppgifter ska behandlas och hur behandlingen ska gå till samtidigt som vi ser till att din integritet respekteras.

2.     Information vi samlar in

Vi kan komma att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

 • Information som du ger oss i samband med att du använder Tjänsten, t.ex. ditt namn, adress, födelsedatum, personnummer, e-postadress, telefonnummer. bankkontonummer, kredit- eller betalkortsnummer, samt verifikation av din identitet såsom en kopia av ditt pass, körkort, ID-kort etc.
 • För att underlätta vår Tjänst begär vi vissa tredjepartspersonuppgifter från dig såsom mottagarens fullständiga namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Ytterligare information rörande kundkännedom (KYC), från dig eller våra tredjepartsleverantörer för att förebygga eller upptäcka brottslighet eller för att bekämpa bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Information om hur du använder Tjänsten, t.ex. din transaktionshistorik, på vilket sätt du använder Tjänsten för att skicka eller ta emot pengar, och till vem du skickar pengar
 • Vi kan även komma att samla in information om din enhet för systemadministration, t.ex. IP-adress, operativsystem och webbläsare. Detta är statistiska uppgifter om våra användares transaktions- och besöksmönster
 • Om vi genomför tävlingar och kampanjer kan vi komma att samla in kontaktuppgifter till deltagarna och vinnarna och annan information som är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden i samband därmed

Du behöver inte tillhandahålla några av ovanstående uppgifter till oss. Men om du väljer att inte göra det, kommer vi eventuellt inte kunna tillhandahålla Tjänsten.

3.     Vad vi gör med informationen vi samlar in

Vi efterfrågar denna information för att förstå dina behov och ge dig en bättre service, och i synnerhet av följande skäl:

 • För att genomföra dina transaktioner
 • För att verifiera din identitet
 • För att ta betalt för din användning av Tjänsten
 • För att skicka dig och/eller mottagaren transaktionsnotiser av din överföring
 • För att ge dig information om Tjänsten
 • För att skicka marknadsföringsmeddelanden, serviceuppdateringar och kampanjerbjudanden
 • För att analysera vår verksamhet
 • För att följa gällande lagar och regler, såsom lagar rörande kundkännedom (KYC), penningtvätt och finansiering av terrorism

4.     Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

I allmänhet är vi skyldiga att samla in personuppgifter, t.ex. information rörande kundkännedom (KYC), verifikation av din identitet och transaktionsmönster samt kommunikation med dig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

För att uppfylla våra avtalsrättsliga åtagande gentemot dig när du använder Tjänsten samlar vi in och behandlar dina personuppgifter och relevant tredjepartsdata för att kunna genomföra dina transaktioner och ta betalt för din användning av Tjänsten. Detsamma gäller när vi genomför tävlingar och kampanjer, vi kan då komma att behandla deltagarnas och vinnarnas personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden.

Så länge du är kund hos oss bedömer vi att det är i ditt intresse att få viss information om Tjänsten och vi kan därför komma att skicka dig marknadsföringsmeddelanden, serviceuppdateringar och kampanjer som vi bedömer är relevanta för dig baserat på din tidigare användning av Tjänsten. Av samma anledning kan vi också komma att behandla din data för att analysera vår verksamhet för att förbättra Tjänsten.

I situationer där du ger oss specifikt samtycke till att behandla vissa typer av personuppgifter, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Vi kommer då att sluta hantera sådana uppgifter och om vi inte har någon annan laglig grund för att behålla dina personuppgifter kommer vi också att radera dina uppgifter från vårt system.

5.     Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Tiden för hur länge vi behåller dina personuppgifter beror på i vilket syfte dina personuppgifter behandlats. Men hur som helst kommer vi bara att behålla dina uppgifter så länge som de tjänar sitt syfte. I allmänhet är vi skyldiga att behålla våra kundregister, inklusive information rörande kundkännedom (KYC), i fem år efter en kunds senaste transaktion för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Observera att vi kan komma att behålla ovannämnda personuppgifter under en längre tid än vad som anges ovan för det fall det krävs enligt lag eller för att skydda Transfer Galaxys egendom och rättigheter eller tjänster som tillhandahålls av oss eller våra partners.

6.     Hur vi delar information med andra

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

 • Tredjepartstjänsteleverantörer under avtal med Transfer Galaxy som hjälper oss med vår verksamhet, exempelvis för att hantera transaktioner, motverka bedrägerier och sköta kommunikation, kundsupport och marknadsföring. Dessa tjänsteleverantörer har endast rätt att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla dessa tjänster till oss
 • För det fall vi står inför en kapitalanskaffning eller en försäljningsprocess rörande några eller alla av våra aktier eller tillgångar, kan vi komma att dela dina personuppgifter till den eventuella köparen
 • Rättsväsendet och statstjänstemän, men endast i samband med en formell begäran, stämning, domstolsbeslut eller liknande rättsligt förfarande, liksom i situationer där vi i god tro anser att det är nödvändigt att dela uppgifter för att följa lag, rapportera misstänkt olaglig verksamhet, eller utreda brott mot våra allmänna villkor

Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt överföra insamlad information till någon tredje part för marknadsföringsändamål om vi inte fått ditt specifika tillstånd att göra det.

7.     Överföring av data utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

Personuppgifter som delas i Tjänsten skickas till och lagras på säkra servrar som ägs av, eller drivs för oss, inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Sådan data kan komma att överföras till eller lagras utanför EES och kan också komma att behandlas av vår personal eller samarbetspartners som arbetar utanför EES. Avsikten med sådana överföringar är att tillhandahålla eller förbättra Tjänsten, deras säkerhet eller för att bekämpa bedrägerier.

Om mottagaren befinner sig utanför EES kommer vi att se till att den tillhandahåller en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter eller att överföringen i övrigt är tillåten enligt gällande lagar om dataskydd, t.ex. genom att använda standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen, genom att förlita oss på beslut av EU-kommissionen att landet ifråga säkerställer en lämplig skyddsnivå eller andra rättsliga grunder i enlighet med gällande lag.

8.     Dina rättigheter avseende dina personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning ger dig vissa rättigheter avseende dina personuppgifter i enlighet med nedan:

 • Rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter
 • Rätt till rättelse, justering och uppdatering av dina personuppgifter om något är fel eller har ändrats
 • Rätt om att be oss att radera dina personuppgifter från våra register
 • Rätt att be oss att sluta behandla dina personuppgifter
 • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, för det fall du anser att vår intresseavvägning inkräktar på dina rättigheter
 • Rätt att få tillgång till och erhålla dina personuppgifter som du själv delat med oss i ett vanligt, strukturerat och maskinläsbart format och att använda denna data hos en annan personuppgiftsansvarig
 • Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart är grundat på någon form av automatiserat beslutsfattande

Du är välkommen att närsomhelst kontakta oss avseende dina rättigheter. Notera dock att det finns vissa undantag när dessa rättigheter kan komma att åsidosättas på grund av tvingande lagar eller andra krav som är tillämpliga på auktoriserade betalningsinstitut som Transfer Galaxy. Ett exempel på detta är vår arkiveringsskyldighet som enligt lag åsidosätter rätten till radering.

9.     Säkerhet

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss. När du delar finansiell information (såsom kredit/bankkort och bankinformation) i Tjänsten, krypterar vi överföringen av uppgifterna med hjälp av Secure Socket Layer-teknik (SSL). Vi använder 256-bitars datasäkerhetskryptering så att all information som skickas från eller till din webbläsare och vår Tjänst förblir privat och säker.

Transfer Galaxy har vidare infört tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig skyddsnivå för de personuppgifter som behandlas av oss. Åtgärderna säkerställer att personuppgifterna behandlas konfidentiellt, är tillgängliga i den utsträckning de behövs i verksamheten samt att informationsinnehållet är riktigt. Samtliga åtgärder är utformade med beaktande av de krav som följer av EU:s dataskyddsförordning och lag (2010:751) om betaltjänster.

10.  Användning av cookies

Genom att använda Tjänsten samtycker du till vår användning av cookies.

Cookies är små textfiler som lagras i din dator eller telefon för att identifiera din webbläsare eller för att lagra information eller inställningar i din webbläsare. Vi använder cookies för att identifiera och analysera tidigare sidor som en användare har varit på, vilket hjälper oss att förbättra och skräddarsy vår Tjänst till användaren. Informationen används för att förbättra användarupplevelsen samt för marknadsföring och statistikändamål.

Cookies kommer aldrig ge oss tillgång till din dator eller information om dig, förutom den information som du väljer att dela med oss. Du kan välja att acceptera eller avvisa cookies. Om du inte längre vill acceptera användningen av cookies, kan du ändra det i inställningarna på din webbläsare. Där kan du även välja att radera permanenta cookies som har lagrats på din hårddisk. Om du avvisar cookies kan det innebära att du inte kan ta del av Tjänsten såsom den var tänkt att upplevas.

11.  Andra webbplatser

Tjänsten innehåller länkar till andra webbplatser. Transfer Galaxy är inte ansvariga för integritetsskydd eller innehåll i dessa webbplatser. Vi uppmanar dig att bekanta dig med dessa webbplatsers integritetsskydd innan du delar dina personuppgifter med dem.

Tjänsten innehåller funktioner för sociala medier, såsom Facebooks ”Like” knapp och Widgets såsom ”Dela” och interaktiva mini-program. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker i Tjänsten och kan sätta en cookie för att möjliggöra att funktionen fungerar korrekt. Sådana funktioner för sociala medier och Widgets är antingen inhysta hos en tredje part eller direkt i Tjänsten. Villkoren för hur du interagerar med dessa funktioner styrs av integritetspolicyn för det företag som tillhandahåller dem.

12.  Kontakt

Om du har några frågor eller kommentarer rörande denna integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter kontakta oss genom att skicka ett e-post till följande adress privacy@transfergalaxy.com.

Om du anser att vi inte har behandlat din fråga på ett lämpligt sätt kan du framställa ett klagomål hos Datainspektionen, du kan komma åt deras uppgifter via länken: https://www.datainspektionen.se.

_________________________________

27 november 2020, Örebro, Sverige (version 2.4)